تلفن واحد ها

اطلاعات تماس

  • آدرس : ساری. میدان امام. روبروی شرکت برق منطقہ ای. ساختمان زمان. جنب موسسہ مالی توسعہ. کدپستی 4814838953
  • تلفن : تلفن 01133375014 و17
  • فکس : 01133375015
  • ایمیل :info@alborzlab.com