درباره ما


شرکت آزمون سلامت البرز فعالیت خود را  از سال 1391 در شهرستان ساری با نام شرکت آزمون سلامت آسا آغاز نمود. با گسترش دامنه فعالیت های شرکت و نیاز مبرم به مشارکت خبرگان و كارشناسان ورزيده آزمایشگاهی با هدف ارائه خدمات آزمایشگاهی نوین در چارچوب يك مركز علمی - پژوهشي، تحقیقاتی و آزمايشگاهي، با اضافه شدن شرکای جدید به هیئت مدیره، شرکت جدیدی به نام آزمون سلامت البرز در سال 1395 تاسیس گردید که هم اکنون به این نام مشغول به فعالیت می باشد. این شرکت با فراهم آوردن تجهيزات مدرن و آخرین فن آوريهای آزمایشگاهی روز، توانایی دارد تا کلیه خدمات آزمایشگاهی در زمینه دامپزشكي ، مواد غذايي، آب ، پساب و خاك را در حداستاندارد هاي موجود با صحت، دقت و سرعت مطلوب، ارائه نماید. نمونه هاي ارسالي به آزمايشگاه با حداکثر دقت مورد آزمايش قرار گرفته و نتايج در كوتاهترين زمان به مراجعین محترم اعلام مي گردد.
 بخش های مختلف این آزمایشگاه تحت نظر متخصصین مربوطه اداره شده و آزمايش ها توسط كارشناسان خبره بخش ها به انجام مي رسند. برنامه ریزی برای اجرای عمليات كنترل كيفي داخلي و خارجي به صورت دوره اي توسط مدیرفنی آزمايشگاه انجام گرفته و نمونه هايي مجهول به طور منظم در بخش ها تست شده و نتايج به دقت مورد ارزيابي قرار مي گيرند. كليه روش ها از آخرين استانداردهاي سازمان دامپزشكي ، موسسه استاندارد ، معاونت غذا داروي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ،OIE ، WHO ، AOAC ، ASTM ، Standard method اقتباس شده و همواره نيز در جهت به روز نگهداشتن آنها اقدامات لازم به عمل می آید. برنامه ریزی برای شرکت پرسنل و مسئولين بخش ها در برنامه هاي آموزشي مدون، سمينار ها و كنگره ها و دوره هاي بازآموزي صورت گرفته و به مرحله اجرا می رسند. تركيب متخصصين با تجربه و تجهيزات مدرن فراهم آمده در اين آزمایشگاه باعث شده فضای مساعدی برای همکاری در اجرای طرحهای پژوهشی و تحقیقاتی و پایان نامه ها  تحقیقاتی با اساتید و دانشجویان دانشگاههای کشور ایجاد گردد.