ایمنی و سرم شناسی دامپزشکی

دانش ایمنی شناسی وسرم شناسی با قدمتی بیش از دو قرن از ارکان اساسی علوم پزشکی، دامپزشکی و بیولوژی بوده و با شاخه های متعدد تخصصی، علاوه بر تبیین مکانیسمهای بیولوژیک، راهکارهای نوین پیشگیری و درمان را فراروی محققان و دست اندرکاران این علوم قرار داده است. 


بخش ایمنی شناسی وسرم شناسی شرکت آزمون سلامت البرزنیز با بهره گیری از دستگاههای مدرن، خدمات نوین ایمنی شناسی دامپزشکی را با بالاترین دقت به متقاضیان محترم ارائه می نماید.


لیست آزمایشات