ميكروبيولوژي

بخش میکروبیولوژی آزمايشگاه آزمون سلامت البرز از قسمت های ميكروب شناسي، انگل شناسی و قارچ شناسي تشكيل شده است .


قسمت باکتری شناسی و میکروب شناسی :

باکتری شناسی و میکروب شناسی شامل تجهیزاتی همچون هود لامینار، هود معمولی، انکوباتور 37 درجه مخصوص کشت های روتین، انکوباتور 37 درجه مخصوص کشت های بی هوازی، سانتریفیوژ و میکروسکوپ می باشد و آزمایش هایی همانند : کشت میکروبی مواد غذایی ، آب و خاک ، مایعات بیولوژیک و آنتی بیوگرام ، با بهترین مواد و محلول های آزمایشگاهی در این بخش قابل انجام می‌باشد.

قسمت قارچ شناسی:

در قسمت قارچ شناسی تشخیص قارچ های روتین آزمایشگاهی با استفاده از محلول %10 KOH، رنگ آمیزی لاکتو فنل کاتن بلو قابل انجام است.

قسمت انگل شناسی:

در قسمت انگل شناسی تشخیص پارازیت های شایع توسط متخصصین مجرب قابل شناسایی و انجام می باشد.


لیست آزمایشات


بخش ميكروب شناسي آب و پساب


بخش ميكروب شناسي شير و پاتوژن